MŁODZI     Zabrze     WSPÓŁPRACA     KONKURS     PRZYJAŹŃ     NAUKA     ŚRODOWISKO     DOŚWIADCZENIA     ZABAWA

 TEMATY ZAJĘĆHARMONOGRAM ZAJĘĆGALERIAKONTAKT

 

M-I. "Wprowadzenie do projektowania i uruchamiania układów bioelektronicznych z elementami programowania graficznego (LabView) (zajęcia 12x4,5h)
1. Przedstawienie listy zagadnień do rozwiązania, wspólna analiza wybranego problemu rzeczywistych zastosowań układów bioelektronicznych.
2. Dyskusja – wypracowanie schematu ideowego układu, określenie listy wymaganych elementów elektroniki, koniecznych do jego realizacji.
3. Zapis schematu w formie elektronicznej do zintegrowanego systemu ELVIS – weryfikującej poprawność, pierwsze symulacje w środowisku programowym podczas pracy zespołowej.
4. Opracowany układ realizowany w formie praktyki na płytkach wtykowych systemu, pozwalających na szybki montaż i ewentualną zmianę konfiguracji.
5. Faza testów i finalnego uruchomienia na układzie z rzeczywistymi elementami elektroniki z wykorzystaniem bogatego zestawu, przyrządem pomiarowym.
6. Przygotowanie raportu, dokumentacji z działania systemu.

M-II. "Technologie szybkiego prototypowania z drukiem 3D" (zajęcia 12x4,5h)
W ramach zajęć realizowane będą prace dotyczące zagadnień związanych z projektem cech geometrycznych oraz parametrów wytwarzania z zastosowań technologii druku 3D elementów konstrukcyjnych różnych sprzętów medycznych oraz implantów stosowanych w układzie kostnym człowieka - dobór technologii szybkiego prototypowania, dobór tworzywa do wytwarzania modelu, opracowanie postaci konstrukcyjnej z dokumentacją wykonawczą projektowego elementu, dobranie podstawowych parametrów wytworzenia prototypu w technologii FDM/FFF druku 3D.
1. Określenie tematyki projektu i przegląd literatury związanej z projektowanym zagadnieniem.
2. Przegląd norm dotyczących projektowanego urządzenia, sprzętu, implantu, itp.
3. Projekt 3D gotowego elementu wraz z dokumentacją techniczną wykonaną w oprogramowaniu CAD 3D.
4. Przygotowanie modeli komputerowych do druku 3D w technologii FDM/FFF, praca z oprogramowaniem typu Slicer (dzielenie modeli komputerowych na warstwy).
5. Dobór parametrów druku 3D i wydruk zaprojektowanych modeli wirtualnych.
6. Opracowanie sprawozdania końcowego i prezentacja gotowego projektu.

M-III. Technologie wirtualnej rzeczywistości, w tym ich prezentacja w jaskini (zajęcia 12x4,5h)
1. Projekt – zaprojektowanie urządzenia rehabilitacyjnego dla grupy osób o określonej niepełnosprawności.
2. Przygotowanie wizualizacji – działania związane z przetransformowaniem zaprojektowanego urządzenia do świata grafiki trójwymiarowej. Zapoznanie z metodami transformacji obiektów przestrzennych i zasadą budowy trójwymiarowej sceny, zaprojektowanie innowacyjnej scenerii uwzględnieniem przygotowanej wcześniej model urządzenia rehabilitacyjnego.
3. Prezentacja produktu – zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesności, metod prezentacji produktu. Przygotowanie ostatecznej wizualizacji projektu, okazja do wykazania się kreatywnością w prezentacji produktu z wykorzystaniem nowoczesnych metod wizualizacji przestrzennej w formie okularów 3D bądź Jaskini 3D (systemu Cave 3D).

M-IV "Fizyka - Medycyna - Politechnika - Praca
(zajęcia 12x4,5h)
1. Fizyczne podstawienie powstawania sygnałów elektrodiagnostyki, sposoby ich rejestracji, opis podstawowych błędów technicznych i fizjologicznych, które mogą im towarzyszyć.
2. Diagnostyka Obrazowa – podstawowe techniki obrazowania medycyny stosowane z uwzględnieniem ich praktycznego wykorzystania w systemie komputerowego wspomagania diagnostyki.
3. Akwizycja i przetwarzanie sygnałów medycznych". Proste eksperymenty pozwalają lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Doświadczenie jakościowe i pomiary pozwalają wyznaczyć konkretne wartości parametrów diagnostycznych.
4. Projektowanie i wypełnianie karty raportu.

 

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej