Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.

     

• telefon: (+48) 32 237 20 75
• tel/fax: (+48) 32 237 15 59
• e-mail: kariera@polsl.pl

facebook

 

 

Wyszukiwanie w serwisie

 

Aktualności

Dla studenta,
absolwenta
Dla pracodawcy,
pośrednika
Profil
absolwenta
Prezentacja
pracodawców
Polecamy O nas

Logowanie

Student/absolwent

Pracodawca

Pośrednik

Informacje

Data: 20.02.2019
Ilość odwiedzin: 122849677
Aktualnie użytkowników: 865
W tym zalogowanych: 0

 

Aktualności

20.12.2018

"Program Wsparcia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów na otwartym rynku pracy" Fundacji Sustinae


Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020.

DLA KOGO:
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
- posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe) lub posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
- są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
-diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
-zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
-grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;
W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
-wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
-wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 godzin;
-udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
-realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące
-dodatku motywacyjnego;

NABÓR DO PROJEKTU:
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4 należy przedłożyć:
-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
-kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów dokument potwierdzający status wydany przez Uczelnię.

KONTAKT
Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 i w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11.
Kraków: tel. +48 883 340 209, na adres e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
Warszawa: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org.

 powrót

godziny pracy: pon. - śr. 8:00 - 17:00, czw. - pią. 8:00 - 16:00         telefon: (+48) 32 237 20 75          telefon/fax: (+48) 32 237 15 59         e-mail: kariera@polsl.pl