Z
apraszamy do zapoznania się z wynikami badań własnych BKS!

Absolwent 2012

Absolwent_2011

Student/absolwent na rynku pracy 2012

Wiedza o przedsiębiorczości 2011

Absolwent_2010

Absolwent_2009

Absolwent_2008
Doktorant_2010

Doktorant_2009
Pracodawca2013

Pracodawca2011

Pracodawca2010

Pracodawca2009Badanie oczekiwań studentów wobec władz miasta i gliwickich pracodawców związanych z przygotowaniem do zamieszkania i podjęcia pracy zawodowej w Gliwicach oraz dalszym kształtowaniem kariery zawodowej Raport_2010